Close

Záväzná rezervácia –  je potrebné záloha za ubytovanie vo výške 50 Eur uhradiť na uvedený účet. Táto platba bude zároveň evidovaná ako Vratná kaucia za ubytovanie (pre prípad poškodenia zariadenia chaty) Vratná kaucia Vám bude vrátená na nasledujúci deň po odchode, na účet z ktorého bola uhradená záloha. Pozn.: Zálohovú platbu pri storne nebude možné vrátiť. Rekreačný poplatok: 0,50 Eur / noc / os nad 15 r. – platba pri príchode. Kompletný cenník nájdete na tomto odkaze.

Rezervácia

Rezervujte si svoj termín jednoducho prostredníctvom tohto formuláru
Rezervácia
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tomto formulári prevádzkovateľom tejto webovej stránky v jeho obchodnom systéme. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Som si vedomý, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na info@chatabela.sk
Rezervačný kalendár nájdete aj na UbytovanieNaSlovensku.eu

Rezervačný kalendár MegaUbytovanie.sk

Chatu Belá nájdete už aj na portáli Mega Ubytovanie na Slovensku. Patríme tu medzi obľúbené chaty, o čom sa môžete presvedčiť priamo na stránke obce ubytovanie Belá alebo v našej hlavnej kategórii ubytovanie v chate. Príďte si oddýchnuť do Chaty Belá a strávte dokonalú dovolenku v kruhu tých, na ktorých Vám záleží. Tešíme sa na Vás!